Limbach-Oberfrohna
deutsche Version
Beginn der Navigation
Navigation überspringen
Ende der Navigation
Beginn des Hauptinhaltes
Hauptinhalt überspringen

Historie

Eine Seite zurück  Zur Startseite  E-Mail  Zu den Favoriten hinzufügen Zur Anmeldung
 
Auf dem Bild sehen Sie das Rittergut Limbach um 1855.

Vynikajíci je v historii průmyslu Saska vliv rodiny Esche. Děti, vnoučata a pravnoučata Johanna Esche byli všichni průkopníci rané industrializace. Přinesli nový rozvoj do města Limbach a postarali se o rozšíření pletáren v sousedních obcích. V této souvislosti je nezbytné zmínit jméno ženy, která si v tehdejších časech dovolila podivuhodné věci - Helena Dorothea von Schönberg (1729-1799).

Tato pozoruhodně bystrá žena poukázala na to, že by se nové řemeslo mohlo v její vesnici velice dobře rozvíjet. Pod jejím řízením a vedením tak vznikly zcela první záměrně založené punčochové pletárny Saska na dnešních ulicích Helenen- a Dorotheenstraße.

Nekteří si dokonce myslí, že tato sídla jsou rodištěm německého punčochového průmyslu. Paní Helena Dorothea von Schönberg zajistila u krále pletací (1785) a tržní práva (1795) pro její vesnici. Obojí bylo pro vesnici nevšední, vzhledem k městům v sousedství. Tohle všechno byly důležité podmínky pro začátek bouřlivého rozvoje průmyslového města v 19.století.

Helenenstraße um 1900
Helenestraße um 1900
Auf diesem Bild sehen Sie den Urenkel von Johann Esche -Traugott Reinhold Esche

V roce 1761 bylo ve městě Limbach "72 pletařů punčoch, hedvábí a bavlny", v roce 1836 zde existovalo již 70 textilních továren a pletáren s 528 mistry a 250 tovaryši. Podobně pokračoval rozvoj v sousedních vesnicích Oberfrohna a Rußdorf, které jsou dnes městskými částmi Limbach-Oberfrohna.

Na co by se nemělo pozapomenout je strojírenství, které vznikalo v 18. století paralelně s pletárnami.

V polovině 19. století nastal přechod od domácí ručně-strojové výroby k továrenské produkci s pletacími stroji poháněnými parou. Opět byla rodina Esche první, která tento krok dokončila. V jedné z těchto prvních továren, tehdejší továrně na punčochy od Reinholda Esche, se nachází dnes průmyslové muzeum.

V druhé polovině 19. století byl průmysl z měst Limbach a Oberfrohna světově známý. V roce založení zde vzniklo hojné množství průmyslových podniků. Region se rozvíjel ke světově známému centru přechodu od ručního pletení punčoch k jejich výrobě v továrnách.

Auf diesem Foto sehen Sie Ingenieur Mauersberger an seinem ersten Nähwirkstuhl arbeiten.

V roce 1869 byla ve městě Limbach založena první odborná škola pletení na světě. Jejím prvním ředitelem byl profesor Gustav Will (1839-1910), který měl velkou zásluhu na vytvoření vědeckého základu pro technologii pletení. V dalším rozvoji se průmysl vyšplhal v mnoha oblastech na vedoucí pozice, jako tomu bylo v řetízkově-pletárenské výrobě a ve výrobě speciálních šicích strojů. S poklesem poptávky po rukavicích v 20. a 30. letech minulého století se kladl důraz na výrobu jemných punčoch, přesněji v sektoru spodního prádla. Zde začalo ve 20. letech první úspěšné použití "umělého hedvábí" pro výrobu punčochového zboží. Tento rozvoj díky inženýru Heinrichu Mauersbergerovi proměnil řetízkově-pletací metodu na tzv. „technologii MALIMO," a město se v posledních desetiletích stalo mezinárodně známým. Inženýr Heinrich Mauersberger (1909-1982) byl poté v roce 1963 jmenován čestným občanem města.

Vzhledem ke strukturálním změnám ve společnosti a hospodářství po roce 1990 došlo k poklesu domácího průmyslu. Sídlem města je kovovýroba dodavatelů automobilové mikro-mechaniky a počítačové vědy. V současné době existuje více než 2800 obchodních registrací, což zde znamená mnoho pracovních míst. V nově vyvinutých průmyslových zónách nastala revitalizace průmyslu a bylo založeno mnoho společností. Tak se město Limbach-Oberfrohna stala průmyslovým městem. Výstavba nových obytných a komerčních budov, úspěšné modernizace četných sportovních a rekreačních zařízení, zejména pro volný čas. Velká řada kulturních akcí přispívá každoročně ke kvalitnímu životu v našem městě na vysoké úrovni.

Místa Kändler, Pleissa, Braunsdorf a Wolkenburg-Kaufungen byla začleněna v posledních letech, což vedlo nejen ke zvětšení městské plochy, ale také k okouzlujícímu rázu městské krajiny.
Krásný, částečně zrekonstruovaný hrad Wolkenburg, vysoko nad údolím řeky Mulde, vás zve k návštěvě prohlídek a koncertů. Za zmínku stojí zrekonstruovaný slavnostní a zároveň i svatební sál a knihovna z 18. století. Velké okresní město Limbach-Oberfrohna, obklopeno parky, malými lesíky, rybníky, krajinami a neposlední řadě údolím řeky Mulde. Poskytuje odpočinek občanům a hostům všech věkových kategorií.

 
 
© Stadt Limbach-Oberfrohna 2019 | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt
Beginn des Darstellungsformulares
Darstellungsformular überspringen
|
Ende des Darstellungsformulares
Beginn der Blöcke
Blöcke überspringen